Oferta

Biuro Rachunkowe INDEKS oferuje kompleksową obsługę księgową podmiotów gospodarczych i prywatnych. Poszczególne czynności zostały podzielone na dwie grupy - ofertę podstawową i dodatkową. Lista czynności oraz ich podział ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony na potrzeby umowy o świadczenie usług księgowych.

Zachęcam do zapoznania się z aktualnymi ofertami specjalnymi:

Dla nowych Klientów

Dla nowych Klientów bezpłatny* pierwszy miesiąc!
 
* Oferta dotyczy umów zawartych na min. 6 miesięcy oraz umów, gdzie ustalona miesięczna opłata za usługi nie przekracza 300 PLN netto. W przypadku opłaty miesięcznej powyżej 300 PLN netto, rabat na pierwszy miesiąc wynosi 50 % ceny. Promocje nie łączą się.

Dla rozpoczynających działalność gospodaczą

Dla rozpoczynających działalność gospodarczą proponuję bezpłatny pakiet startowy. W skład pakietu wchodzą:
- rejestracja podmiotu w CEiDG (przygotowanie wniosku) lub w KRS (przygotowanie wniosku)
- zgłoszenie właściciela do ZUS
- deklaracja VAT-R
- konsultacje dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Dla zmieniających biuro rachunkowe

Oferta polega na obniżeniu kosztów obsługi księgowej. Dotyczy umowy zawartej na czas określony 1 roku. Przez cały okres trwania umowy miesięczna opłata za usługi w ramach oferty podstawowej wyniesie 80 % ceny oferowanej przez dotychczasowe biuro rachunkowe, przy założeniu niezmienności warunków umowy, w szczególności: ilości dokumentów księgowych, formy prawnej przedsiębiorstwa i formy opodatkowania oraz ilości pracowników i osób współpracujących. Szczegółowe warunki skorzystania z oferty zostaną zawarte w załączniku do umowy.

Oferta podstawowa
Obejmuje podstawową obsługę księgową w ramach określonego w umowie miesięcznego wynagrodzenia. W zakresie oferty podstawowej wykonywane są następujące czynności:

 1. prowadzenie ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego oraz obliczenie zaliczki na podatek dochodowy,

 2. ewidencjonowanie dokumentów w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT,

 3. sporządzanie oraz składanie we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji podatku VAT,

 4. kontrola dokumentacji Zleceniodawcy pod względem formalnym i rachunkowym,

 5. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników Zleceniodawcy,

 6. sporządzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,

 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 8. sporządzanie miesięcznych wydruków lub zestawień w formie elektronicznej zgodnie z wymogami prawa,

 9. sporządzanie zeznania rocznego dla podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych,

 10. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

 11. reprezentacja Zleceniodawcy przed urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami publicznymi, jeżeli zostały złożone odpowiednie pełnomocnictwa,

 12. informowanie Zleceniodawcy drogą elektroniczną o istotnych zmianach w przepisach podatkowych, które mają wpływ na rodzaj prowadzonej przez niego działalności.

 

Oferta dodatkowa

Obejmuje czynności wykraczające poza ofertę podstawową. Wynagrodzenie za poniższe usługi ustalane jest indywidualnie w drodze negocjacji. Zakres czynności dodatkowych jest otwarty i obejmuje w szczególności:

 1. opracowanie polityki rachunkowości,

 2. opracowanie zakładowego planu kont,

 3. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości

 4. sporządzanie raportów kasowych,

 5. zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń,

 6. bieżąca kontrola rozrachunków Zleceniodawcy z kontrahentami oraz przesyłanie stanów rozrachunków raz w miesiącu drogą elektroniczną,

 7. sporządzanie dodatkowych dokumentów dotyczących kontrahentów takich jak noty księgowe, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty i inne,

 8. sporządzenie potwierdzeń sald do dostawców, a także wysyłka wystawionych potwierdzeń sald do odbiorców i dostawców,

 9. prowadzenie dokumentacji kadrowej, zakładanie teczek osobowych pracowników,

 10. opłaty skarbowe do urzędów związane z reprezentacją klienta przed organami podatkowymi,

 11. aktualizowanie obowiązkowych danych w urzędzie skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

 12. sporządzenie i wysyłka deklaracji PIT-R, PIT-4R, PIT-11 pracowników,

 13. sporządzanie wniosku o interpretację indywidualną,

 14. sporządzanie i przesyłanie do GUS obowiązkowych sprawozdań,

 15. dodatkowe raporty uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej,

 16. opracowanie pozostałych dokumentów na zamówienie Zleceniodawcy, takich jak umowy, formularze urzędowe, wnioski i inne,

 17. opracowanie pozwu w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Znajdź nas na Facebooku